View: 152

سازمان‌همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه

ID: 3585731
fav

 بورسیه تحصیلی سازمان‌ همکاری فضایی آسیا اقیانوسیه در دانشگاه‌های‌ هاربینگ، بیهان، و نورت وسترن کشور چین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۲۰۲۴ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، به نقل از سازمان امور دانشجویان، این بورسیه با توجه به عضویت ج. ا. ایران در سازمان همکاری فضایی آسیا- اقیانوسیه (APSCO) و مطابق تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه های دولتی کشور چین به متقاضیان کشورهای عضو خود تعلق می گیرد. 

سازمان فضایی ایران به عنوان نهاد متولی مسئول هماهنگی های مربوط به معرفی متقاضیان به دبیرخانه APSCO خواهد بود.

– هزینه یک بار بلیت رفت و برگشت پذیرفته شدگان به شهر محل دانشگاه در چین توسط دبیرخانه APSCO پرداخت خواهد شد.

– به شرط قبولی در مصاحبه عمومی وزارت علوم و تائید سازمان فضایی ایران، از سوی این سازمان معرفی نامه رسمی متقاضی به همراه فایل مدارک موردنیاز به دبیرخانه APSCO ارسال می شود.

– متقاضیان برای اطلاع از جزئیات بورسیه و نحوه ارسال تقاضا، بدقت بروشور دانشگاه و شرایط آن را مطالعه کنند.

– مدارک موردنیاز جهت ارسال درخواست در بروشور پیوست در سایت portal.saorg.ir آمده است.

– بارگذاری کلیه مدارک درخواستی دانشگاه جهت تشکیل پرونده در سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) portal.saorg.ir الزامی است. درصورت نداشتن هریک از مدارک درخواستی امکان بررسی پرونده متقاضی وجود ندارد.

بورس‌ دکتری سازمان‌ همکاری فضایی آسیا اقیانوسیه کشور چین

جزئیات ثبت‌نام بورس‌ تحصیلی سازمان‌ همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه در دانشگاه‌های‌ (NorthWestern ،Harbin ،Beihang) کشور چین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه نورت وسترن چین ۲۰۲۴ 

– متقاضیان برای اطلاع از جزئیات بورسیه و نحوه ارسال تقاضا، بدقت بروشور دانشگاه و شرایط آن را مطالعه کنند. لازم بذکر است متقاضیان لازم است پس از اطمینان از نتیجه ارزیابی، نسبت به تکمیل فرم درخواست خود تنها در وبگاه دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت نظر مثبت دانشگاه، میتوانند فرم شورای بورسیه چین (CSC) را تکمیل نمایند.

– اطلاعات اساتید اصلی و راهنمای همه رشته‌ها به تفکیک مقطع و گرایش موردتقاضا به پیوست جهت مکاتبه به پیوست آمده است.

مهلت ثبت نام دانشگاه نورت وسترن:

ارشد و دکتری        ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ – رتبه QS دانشگاه: ۵۴۱

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی – Northwestern Polytechnical University

 

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه بیهانگ چین ۲۰۲۴ 

– رسید پرداخت ثبت نام برای متقاضیان بورسیه اپسکو به پیوست است که لازم است متقاضیان بورسیه دانشگاه بیهانگ فایل پیوست را در هنگام تکمیل فرم مربوطه به جای رسید مزبور بارگذاری نمایند.

مهلت ثبت نام دانشگاه بیهانگ:

ارشد و دکتری      ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ –   رتبه QS دانشگاه: ۲۵۳

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی چین – Beihang University

 

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه هاربین چین ۲۰۲۴ 

– پس از مصاحبه (غیرحضوری) با هیئت مشترک ارزیابی APSCO و دانشگاه هاربین، مدارک متقاضی به همراه توصیه نامه برای دانشگاه جهت اخذ بورسیه کامل ارسال خواهد شد.

– توصیه میشود متقاضیان از یکی از اساتید گرایشهای درخواستی نامه پذیرش (acceptance letter) دریافت کنند.

Schools & Faculties information, please visit http://www.hit.edu.cn/11296/list.htm

Supervisor information, please visit http://homepage.hit.edu.cn/home-index

Relative format download, please visit http:/studyathit.hit.edu.cn/18366/list.htm

مهلت ثبت نام دانشگاه هاربین:

فقط دکتری        ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ – رتبه QS دانشگاه: ۲۵۶

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی چین – Harbin Institute of Technology (HIT)

 

همچنین، برای کسب اطلاعات درخصوص دیگر فراخوان بورسیه تحصیلی کشور چین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ کلیک کنید.

View: 152

سازمان‌همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه

ID: 3585731
fav

 بورسیه تحصیلی سازمان‌ همکاری فضایی آسیا اقیانوسیه در دانشگاه‌های‌ هاربینگ، بیهان، و نورت وسترن کشور چین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۲۰۲۴ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، به نقل از سازمان امور دانشجویان، این بورسیه با توجه به عضویت ج. ا. ایران در سازمان همکاری فضایی آسیا- اقیانوسیه (APSCO) و مطابق تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه های دولتی کشور چین به متقاضیان کشورهای عضو خود تعلق می گیرد. 

سازمان فضایی ایران به عنوان نهاد متولی مسئول هماهنگی های مربوط به معرفی متقاضیان به دبیرخانه APSCO خواهد بود.

– هزینه یک بار بلیت رفت و برگشت پذیرفته شدگان به شهر محل دانشگاه در چین توسط دبیرخانه APSCO پرداخت خواهد شد.

– به شرط قبولی در مصاحبه عمومی وزارت علوم و تائید سازمان فضایی ایران، از سوی این سازمان معرفی نامه رسمی متقاضی به همراه فایل مدارک موردنیاز به دبیرخانه APSCO ارسال می شود.

– متقاضیان برای اطلاع از جزئیات بورسیه و نحوه ارسال تقاضا، بدقت بروشور دانشگاه و شرایط آن را مطالعه کنند.

– مدارک موردنیاز جهت ارسال درخواست در بروشور پیوست در سایت portal.saorg.ir آمده است.

– بارگذاری کلیه مدارک درخواستی دانشگاه جهت تشکیل پرونده در سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) portal.saorg.ir الزامی است. درصورت نداشتن هریک از مدارک درخواستی امکان بررسی پرونده متقاضی وجود ندارد.

بورس‌ دکتری سازمان‌ همکاری فضایی آسیا اقیانوسیه کشور چین

جزئیات ثبت‌نام بورس‌ تحصیلی سازمان‌ همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه در دانشگاه‌های‌ (NorthWestern ،Harbin ،Beihang) کشور چین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه نورت وسترن چین ۲۰۲۴ 

– متقاضیان برای اطلاع از جزئیات بورسیه و نحوه ارسال تقاضا، بدقت بروشور دانشگاه و شرایط آن را مطالعه کنند. لازم بذکر است متقاضیان لازم است پس از اطمینان از نتیجه ارزیابی، نسبت به تکمیل فرم درخواست خود تنها در وبگاه دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت نظر مثبت دانشگاه، میتوانند فرم شورای بورسیه چین (CSC) را تکمیل نمایند.

– اطلاعات اساتید اصلی و راهنمای همه رشته‌ها به تفکیک مقطع و گرایش موردتقاضا به پیوست جهت مکاتبه به پیوست آمده است.

مهلت ثبت نام دانشگاه نورت وسترن:

ارشد و دکتری        ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ – رتبه QS دانشگاه: ۵۴۱

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی – Northwestern Polytechnical University

 

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه بیهانگ چین ۲۰۲۴ 

– رسید پرداخت ثبت نام برای متقاضیان بورسیه اپسکو به پیوست است که لازم است متقاضیان بورسیه دانشگاه بیهانگ فایل پیوست را در هنگام تکمیل فرم مربوطه به جای رسید مزبور بارگذاری نمایند.

مهلت ثبت نام دانشگاه بیهانگ:

ارشد و دکتری      ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ –   رتبه QS دانشگاه: ۲۵۳

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی چین – Beihang University

 

بورس تحصیلی دکتری دانشگاه هاربین چین ۲۰۲۴ 

– پس از مصاحبه (غیرحضوری) با هیئت مشترک ارزیابی APSCO و دانشگاه هاربین، مدارک متقاضی به همراه توصیه نامه برای دانشگاه جهت اخذ بورسیه کامل ارسال خواهد شد.

– توصیه میشود متقاضیان از یکی از اساتید گرایشهای درخواستی نامه پذیرش (acceptance letter) دریافت کنند.

Schools & Faculties information, please visit http://www.hit.edu.cn/11296/list.htm

Supervisor information, please visit http://homepage.hit.edu.cn/home-index

Relative format download, please visit http:/studyathit.hit.edu.cn/18366/list.htm

مهلت ثبت نام دانشگاه هاربین:

فقط دکتری        ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ – رتبه QS دانشگاه: ۲۵۶

فرم اعلام فراخوان بورس تحصیلی چین – Harbin Institute of Technology (HIT)

 

همچنین، برای کسب اطلاعات درخصوص دیگر فراخوان بورسیه تحصیلی کشور چین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ کلیک کنید.

0 Comments